سیاه‌نمایی اوباما برای سرپوش گذاشتن بر برعهدی واشنگتن در عدم انجام تعهدات برجامی

سیاه‌نمایی اوباما برای سرپوش گذاشتن بر برعهدی واشنگتن در عدم انجام تعهدات برجامی
سخنگوی اسبق وزارت خارجه ایران ادعای اوباما درباره ضرورت پایبندی تهران به روح برجام را بهانه‌ای فریبکارانه برای سیاه‌نمایی و سرپوش گذاشتن بر بدعهدی آمریکا و سیاست مغرضانه آن کشور در عدم انجام تعهدات برجامی برشمرد.

سیاه‌نمایی اوباما برای سرپوش گذاشتن بر برعهدی واشنگتن در عدم انجام تعهدات برجامی

سخنگوی اسبق وزارت خارجه ایران ادعای اوباما درباره ضرورت پایبندی تهران به روح برجام را بهانه‌ای فریبکارانه برای سیاه‌نمایی و سرپوش گذاشتن بر بدعهدی آمریکا و سیاست مغرضانه آن کشور در عدم انجام تعهدات برجامی برشمرد.
سیاه‌نمایی اوباما برای سرپوش گذاشتن بر برعهدی واشنگتن در عدم انجام تعهدات برجامی

خرید بک لینک