سی‌وسومین دوره جشنواره موسیقی فجر افتتاح شد

سی‌وسومین دوره جشنواره موسیقی فجر افتتاح شد
سی‌وسومین دوره جشنواره موسیقی فجر دقایقی قبل با اجرای چهار گروه در چهار سالن شهر تهران آغاز به کار کرد.

سی‌وسومین دوره جشنواره موسیقی فجر افتتاح شد

سی‌وسومین دوره جشنواره موسیقی فجر دقایقی قبل با اجرای چهار گروه در چهار سالن شهر تهران آغاز به کار کرد.
سی‌وسومین دوره جشنواره موسیقی فجر افتتاح شد