«شعله‌ور»؛ احوالات شخصی پرسوناژ/ «مغزهای کوچک زنگ زده»؛ سینمایی‌ترین فیلم جشنواره

«شعله‌ور»؛ احوالات شخصی پرسوناژ/ «مغزهای کوچک زنگ زده»؛ سینمایی‌ترین فیلم جشنواره
مهدی سعدی تدوینگر گفت: فیلم «شعله ور» دلالت بر احوال شخصی پرسوناژ اصلی فیلم دارد و فیلمی متفاوت است.

«شعله‌ور»؛ احوالات شخصی پرسوناژ/ «مغزهای کوچک زنگ زده»؛ سینمایی‌ترین فیلم جشنواره

مهدی سعدی تدوینگر گفت: فیلم «شعله ور» دلالت بر احوال شخصی پرسوناژ اصلی فیلم دارد و فیلمی متفاوت است.
«شعله‌ور»؛ احوالات شخصی پرسوناژ/ «مغزهای کوچک زنگ زده»؛ سینمایی‌ترین فیلم جشنواره