شلیک ۲ فروند موشک یمنی به سمت مواضع شبه‎نظامیان ائتلاف سعودی

شلیک ۲ فروند موشک یمنی به سمت مواضع شبه‎نظامیان ائتلاف سعودی
یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله ۲ فروند موشک به سمت مواضع شبه نظامیان ائتلاف سعودی در استان الجوف واقع در شمال یمن شلیک کردند.

شلیک ۲ فروند موشک یمنی به سمت مواضع شبه‎نظامیان ائتلاف سعودی

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله ۲ فروند موشک به سمت مواضع شبه نظامیان ائتلاف سعودی در استان الجوف واقع در شمال یمن شلیک کردند.
شلیک ۲ فروند موشک یمنی به سمت مواضع شبه‎نظامیان ائتلاف سعودی