شهادت اولین عضو ارتش ایران در سوریه/امیر پوردستان: ارتش حضور یگانی در سوریه ندارد

شهادت اولین عضو ارتش ایران در سوریه/امیر پوردستان: ارتش حضور یگانی در سوریه ندارد
یکی از اعضای ارتش جمهوری اسلامی ایران در سوریه شهید شد.

شهادت اولین عضو ارتش ایران در سوریه/امیر پوردستان: ارتش حضور یگانی در سوریه ندارد

یکی از اعضای ارتش جمهوری اسلامی ایران در سوریه شهید شد.
شهادت اولین عضو ارتش ایران در سوریه/امیر پوردستان: ارتش حضور یگانی در سوریه ندارد

خرید بک لینک