شکایت از بورس لوکزامبورگ برای بازپس‌گیری 4.9 میلیارد دلار دارایی ایران

شکایت از بورس لوکزامبورگ برای بازپس‌گیری 4.9 میلیارد دلار دارایی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکایتی علیه بورس لوکزامبورگ برای بازپس گرفتن 4.9 میلیارد دلار دارایی خود به جریان انداخته است.

شکایت از بورس لوکزامبورگ برای بازپس‌گیری 4.9 میلیارد دلار دارایی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکایتی علیه بورس لوکزامبورگ برای بازپس گرفتن 4.9 میلیارد دلار دارایی خود به جریان انداخته است.
شکایت از بورس لوکزامبورگ برای بازپس‌گیری 4.9 میلیارد دلار دارایی ایران