شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور

شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از شیوع 76 درصدی بیماری‌های غیرواگیر در کشور خبر داد.

شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از شیوع 76 درصدی بیماری‌های غیرواگیر در کشور خبر داد.
شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور