صادق تبریزی درگذشت

صادق تبریزی درگذشت
ایسنا نوشت: صادق تبریزی، هنرمند نقاش و خوش‌نویس که برای درمان بیماری خود به خارج از کشور سفر کرده بود، بیش از یک ماه پیش در سکوت خبری از دنیا رفته است.

صادق تبریزی درگذشت

ایسنا نوشت: صادق تبریزی، هنرمند نقاش و خوش‌نویس که برای درمان بیماری خود به خارج از کشور سفر کرده بود، بیش از یک ماه پیش در سکوت خبری از دنیا رفته است.
صادق تبریزی درگذشت