صدیقی: بعضی از خواص بدانند خوش خدمتی به استکبار، اول از همه باعث نابوی خود آنان خواهد شد

صدیقی: بعضی از خواص بدانند خوش خدمتی به استکبار، اول از همه باعث نابوی خود آنان خواهد شد
انتخاب نوشت: امام جمعه موقت تهران گفت: متاسفانه برخی با زاویه گرفتن از ولایت در جهت خلاف منافع ملی اقدام می کنند.

صدیقی: بعضی از خواص بدانند خوش خدمتی به استکبار، اول از همه باعث نابوی خود آنان خواهد شد

انتخاب نوشت: امام جمعه موقت تهران گفت: متاسفانه برخی با زاویه گرفتن از ولایت در جهت خلاف منافع ملی اقدام می کنند.
صدیقی: بعضی از خواص بدانند خوش خدمتی به استکبار، اول از همه باعث نابوی خود آنان خواهد شد

فروش بک لینک