ضیافت ناهار ظریف برای وزرای خارجه آذربایجان و ترکیه

ضیافت ناهار ظریف برای وزرای خارجه آذربایجان و ترکیه
وزیران امور خارجه آذربایجان و ترکیه در ضیافت نهار محمدجواد ظریف، ‌وزیر امور خارجه کشورمان شرکت کردند.

ضیافت ناهار ظریف برای وزرای خارجه آذربایجان و ترکیه

وزیران امور خارجه آذربایجان و ترکیه در ضیافت نهار محمدجواد ظریف، ‌وزیر امور خارجه کشورمان شرکت کردند.
ضیافت ناهار ظریف برای وزرای خارجه آذربایجان و ترکیه

فروش بک لینک