ظریف: شواهد ترامپ فقط همسایه عاجز ایران و همدستانش را قانع می‌کند

ظریف: شواهد ترامپ فقط همسایه عاجز ایران و همدستانش را قانع می‌کند
وزیر امور خارجه ایران به تلاش‌های واشنگتن جهت اقناع شورای امنیت علیه ایران واکنش نشان داد.

ظریف: شواهد ترامپ فقط همسایه عاجز ایران و همدستانش را قانع می‌کند

وزیر امور خارجه ایران به تلاش‌های واشنگتن جهت اقناع شورای امنیت علیه ایران واکنش نشان داد.
ظریف: شواهد ترامپ فقط همسایه عاجز ایران و همدستانش را قانع می‌کند