عارف: دوست داریم که همه شعار «مرگ بر فتنه‌گر» را بدهند اما …/انتقاد از تندروی برخی اصلاح‌طلبان

عارف: دوست داریم که همه شعار «مرگ بر فتنه‌گر» را بدهند اما …/انتقاد از تندروی برخی اصلاح‌طلبان
ایسنا نوشت: رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل برخی اشتباهات و تندروی‌ها در دهه ۸۰، شکافی میان جریان اصلاحات بوجود آمد، اما اکنون شاهد پیروزی تفکر تدبیر و امید می‌باشیم.

عارف: دوست داریم که همه شعار «مرگ بر فتنه‌گر» را بدهند اما …/انتقاد از تندروی برخی اصلاح‌طلبان

ایسنا نوشت: رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل برخی اشتباهات و تندروی‌ها در دهه ۸۰، شکافی میان جریان اصلاحات بوجود آمد، اما اکنون شاهد پیروزی تفکر تدبیر و امید می‌باشیم.
عارف: دوست داریم که همه شعار «مرگ بر فتنه‌گر» را بدهند اما …/انتقاد از تندروی برخی اصلاح‌طلبان