عجیب الخلقه زایی یک رأس گوسفند در شهرستان اشتهارد

عجیب الخلقه زایی یک رأس گوسفند در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی اشتهارد طی عمل سزارین یک رأس گوسفند ، بره ای عجیب الخلقه با هفت دست و پا و دو بدن به صورت مرده از بدن گوسفند خارج گردید.

عجیب الخلقه زایی یک رأس گوسفند در شهرستان اشتهارد

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی اشتهارد طی عمل سزارین یک رأس گوسفند ، بره ای عجیب الخلقه با هفت دست و پا و دو بدن به صورت مرده از بدن گوسفند خارج گردید.
عجیب الخلقه زایی یک رأس گوسفند در شهرستان اشتهارد

خرید بک لینک