عدم توجه به بهداشت سبزی های کوهی یک خانواده چالدرانی را روانه بیمارستان کرد

عدم توجه به بهداشت سبزی های کوهی یک خانواده چالدرانی را روانه بیمارستان کرد
حیدر عیوضلو مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالدران گفت : عدم رعایت نکات بهداشتی در مصرف سبزی های کوهی، یک خانواده پنج نفره اهل روستای آواجیق چالدران را روانه بیمارستان کرد.

عدم توجه به بهداشت سبزی های کوهی یک خانواده چالدرانی را روانه بیمارستان کرد

حیدر عیوضلو مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالدران گفت : عدم رعایت نکات بهداشتی در مصرف سبزی های کوهی، یک خانواده پنج نفره اهل روستای آواجیق چالدران را روانه بیمارستان کرد.
عدم توجه به بهداشت سبزی های کوهی یک خانواده چالدرانی را روانه بیمارستان کرد

فروش بک لینک