علت انتشار 2 دفترچه راهنمای آزمون سراسری

علت انتشار 2 دفترچه راهنمای آزمون سراسری
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نام‌نویسی داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ از دیروز آغاز شده است، گفت: تا ساعت ۸ امروز ۸ هزار نفر نام نویسی کرده‌اند.

علت انتشار 2 دفترچه راهنمای آزمون سراسری

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نام‌نویسی داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ از دیروز آغاز شده است، گفت: تا ساعت ۸ امروز ۸ هزار نفر نام نویسی کرده‌اند.
علت انتشار 2 دفترچه راهنمای آزمون سراسری