علیرغم مخالفت دولت؛ مجلس با حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد از دریافت یارانه موافقت کرد

علیرغم مخالفت دولت؛ مجلس با حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد از دریافت یارانه موافقت کرد
مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود،موافقت کرد.

علیرغم مخالفت دولت؛ مجلس با حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد از دریافت یارانه موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود،موافقت کرد.
علیرغم مخالفت دولت؛ مجلس با حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد از دریافت یارانه موافقت کرد

فروش بک لینک