عید دیدنی یزدی تباران با محمدرضا عارف

عید دیدنی یزدی تباران با محمدرضا عارف
عصر روز دوشنبه، حدود صد نفر از یزدی تباران برجسته به دعوت کانون احسان و اندیشه توحید در مجموعه فرهنگی تلاش، با دکتر محمدرضا عارف عیددیدنی کردند. در این دیدار، آقایان: رضا داوری، رضا امراللهی، حبیب ا… بیطرف، سیدمحمود دعایی، سیدکاظم وزیری هامانه وزیری هامانه، علی اکبر اولیاء، کلانتری، سید ابوالفضل موسوی، کمال دهقانی فیروزآبادی، سیدعلی خاتمی، سید اسماعیل داوودی شمسی و… نیز حضور داشتند.

عید دیدنی یزدی تباران با محمدرضا عارف

عصر روز دوشنبه، حدود صد نفر از یزدی تباران برجسته به دعوت کانون احسان و اندیشه توحید در مجموعه فرهنگی تلاش، با دکتر محمدرضا عارف عیددیدنی کردند. در این دیدار، آقایان: رضا داوری، رضا امراللهی، حبیب ا… بیطرف، سیدمحمود دعایی، سیدکاظم وزیری هامانه وزیری هامانه، علی اکبر اولیاء، کلانتری، سید ابوالفضل موسوی، کمال دهقانی فیروزآبادی، سیدعلی خاتمی، سید اسماعیل داوودی شمسی و… نیز حضور داشتند.
عید دیدنی یزدی تباران با محمدرضا عارف

بک لینک