فرمانده کل قوا: نیروهای مسلح برای شخص خاص و یا حزب و جناح خاصی نیستند

فرمانده کل قوا: نیروهای مسلح برای شخص خاص و یا حزب و جناح خاصی نیستند
فرمانده کل قوا با تاکید براینکه نیروهای مسلح برای شخص خاص و یا حزب و جناح خاصی نیستند،بیان کردند: نیروهای مسلح مربوط به همه ملت هستند و باید مدافع امنیت ملی و عمومی باشند.

فرمانده کل قوا: نیروهای مسلح برای شخص خاص و یا حزب و جناح خاصی نیستند

فرمانده کل قوا با تاکید براینکه نیروهای مسلح برای شخص خاص و یا حزب و جناح خاصی نیستند،بیان کردند: نیروهای مسلح مربوط به همه ملت هستند و باید مدافع امنیت ملی و عمومی باشند.
فرمانده کل قوا: نیروهای مسلح برای شخص خاص و یا حزب و جناح خاصی نیستند

خرید بک لینک