فروش ٣ میلیاردی اکران نوروزی سینماهای گیلان

فروش ٣ میلیاردی اکران نوروزی سینماهای گیلان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از فروش بالغ بر ٣ میلیارد و پانصد میلیون ریالی فیلم های نوروزی در سینماهای استان خبر داد.

فروش ٣ میلیاردی اکران نوروزی سینماهای گیلان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از فروش بالغ بر ٣ میلیارد و پانصد میلیون ریالی فیلم های نوروزی در سینماهای استان خبر داد.
فروش ٣ میلیاردی اکران نوروزی سینماهای گیلان