فروش کج‌دار و مریز کوئیک سایپا/ ورود نه‌چندان آسان به سایت

فروش کج‌دار و مریز کوئیک سایپا/ ورود نه‌چندان آسان به سایت
مرحله اول فروش کوئیک به عنوان خودروی جدید سایپا صبح امروز در حالی آغاز شد که متقاضیان را با پیغام‌های مختلفی مانند مراجعه بعد از گذشت ۱۰ دقیقه به سایت روبرو می‌کرد.البته برخی مراجعه‌کنندگان به صفحه تکمیل اطلاعات دسترسی پیدا کردند.

فروش کج‌دار و مریز کوئیک سایپا/ ورود نه‌چندان آسان به سایت

مرحله اول فروش کوئیک به عنوان خودروی جدید سایپا صبح امروز در حالی آغاز شد که متقاضیان را با پیغام‌های مختلفی مانند مراجعه بعد از گذشت ۱۰ دقیقه به سایت روبرو می‌کرد.البته برخی مراجعه‌کنندگان به صفحه تکمیل اطلاعات دسترسی پیدا کردند.
فروش کج‌دار و مریز کوئیک سایپا/ ورود نه‌چندان آسان به سایت