فیلم/ آتش‌سوزی یک ساختمان در حوالی چهارراه کالج/ نجات یکی از ساکنین

فیلم/ آتش‌سوزی یک ساختمان در حوالی چهارراه کالج/ نجات یکی از ساکنین
در پی وقوع آتش‌سوزی یک ساختمان در حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه کالج، آتش‌نشانان در حال اطفای حریق هستند.

فیلم/ آتش‌سوزی یک ساختمان در حوالی چهارراه کالج/ نجات یکی از ساکنین

در پی وقوع آتش‌سوزی یک ساختمان در حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه کالج، آتش‌نشانان در حال اطفای حریق هستند.
فیلم/ آتش‌سوزی یک ساختمان در حوالی چهارراه کالج/ نجات یکی از ساکنین