فیلم/ آتش گرفتن تلفن همراه

فیلم/ آتش گرفتن تلفن همراه
ویدئویی از شعله‌ور شدن تلفن همراه که توسط دوربین‌های مدار بسته ضبط شده را ببینید.

فیلم/ آتش گرفتن تلفن همراه

ویدئویی از شعله‌ور شدن تلفن همراه که توسط دوربین‌های مدار بسته ضبط شده را ببینید.
فیلم/ آتش گرفتن تلفن همراه