فیلم/ اظهار نظر جنجالی داریوش ارجمند درباره بازی فریبرز عرب‌نیا در «مختارنامه»

فیلم/ اظهار نظر جنجالی داریوش ارجمند درباره بازی فریبرز عرب‌نیا در «مختارنامه»
داریوش ارجمند در برنامه «من و شما» نسبت به بازی فریبرز عرب‌نیا در سریال «مختارنامه» انتقاد کرد.

فیلم/ اظهار نظر جنجالی داریوش ارجمند درباره بازی فریبرز عرب‌نیا در «مختارنامه»

داریوش ارجمند در برنامه «من و شما» نسبت به بازی فریبرز عرب‌نیا در سریال «مختارنامه» انتقاد کرد.
فیلم/ اظهار نظر جنجالی داریوش ارجمند درباره بازی فریبرز عرب‌نیا در «مختارنامه»