فیلم/ بازپرداخت وام 15 میلیونی ازدواج 5 ساله شد

فیلم/ بازپرداخت وام 15 میلیونی ازدواج 5 ساله شد
علی اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بازپرداخت وام 15 میلیونی ازدواج برای سال آینده 5 ساله خواهد بود.

فیلم/ بازپرداخت وام 15 میلیونی ازدواج 5 ساله شد

علی اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بازپرداخت وام 15 میلیونی ازدواج برای سال آینده 5 ساله خواهد بود.
فیلم/ بازپرداخت وام 15 میلیونی ازدواج 5 ساله شد