فیلم/ راهپیمایی مردم آمل در محکومیت اقدامات آشوبگران

فیلم/ راهپیمایی مردم آمل در محکومیت اقدامات آشوبگران
مردم آمل امروز با حضور در خیابان‌ها علیه اقدامات تخریب‌گران شعار دادند.

فیلم/ راهپیمایی مردم آمل در محکومیت اقدامات آشوبگران

مردم آمل امروز با حضور در خیابان‌ها علیه اقدامات تخریب‌گران شعار دادند.
فیلم/ راهپیمایی مردم آمل در محکومیت اقدامات آشوبگران