فیلم/ طنز جالب رضا رفیع درباره شایعه جدایی جهانگیری از روحانی

فیلم/ طنز جالب رضا رفیع درباره شایعه جدایی جهانگیری از روحانی
رضا رفیع مجری برنامه «منبع موثق» شبکه چهار سیما درخصوص کم‌رنگ شدن نقش جهانگیری در دولت روحانی اظهار نظر کرد.

فیلم/ طنز جالب رضا رفیع درباره شایعه جدایی جهانگیری از روحانی

رضا رفیع مجری برنامه «منبع موثق» شبکه چهار سیما درخصوص کم‌رنگ شدن نقش جهانگیری در دولت روحانی اظهار نظر کرد.
فیلم/ طنز جالب رضا رفیع درباره شایعه جدایی جهانگیری از روحانی