فیلم/ قسمت هشتم مستند «دوم شخص» روایت زندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

فیلم/ قسمت هشتم مستند «دوم شخص» روایت زندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
هشتمین قسمت از مستند سریالی «دوم شخص» با موضوع زندگی آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی پخش شد.

فیلم/ قسمت هشتم مستند «دوم شخص» روایت زندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

هشتمین قسمت از مستند سریالی «دوم شخص» با موضوع زندگی آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی پخش شد.
فیلم/ قسمت هشتم مستند «دوم شخص» روایت زندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی