فیلم/ پاسخ آیت‌الله اراکی به شبهات پیرامون کشتی قرآنی مطلا

فیلم/ پاسخ آیت‌الله اراکی به شبهات پیرامون کشتی قرآنی مطلا
آیت‌الله اراکی پس از رونمایی از کشتی قرآنی مطلا و حواشی به وجود آمده در این خصوص، در سخنرانی اخیر خود به شبهات پیرامون این موضوع پاسخ داد.

فیلم/ پاسخ آیت‌الله اراکی به شبهات پیرامون کشتی قرآنی مطلا

آیت‌الله اراکی پس از رونمایی از کشتی قرآنی مطلا و حواشی به وجود آمده در این خصوص، در سخنرانی اخیر خود به شبهات پیرامون این موضوع پاسخ داد.
فیلم/ پاسخ آیت‌الله اراکی به شبهات پیرامون کشتی قرآنی مطلا