فیلم/ یاسمینا باهر: مهریه من گل نرگس است/ ماجرای خبر تلخی که به امیرمهدی ژوله داده شد

فیلم/ یاسمینا باهر: مهریه من گل نرگس است/ ماجرای خبر تلخی که به امیرمهدی ژوله داده شد
یاسمینا باهر بازیگر تلویزیون و همسر امیریل ارجمند با حضور در استودیوی خبرگزاری فارس گفت: مهریه من یک گل نرگس است که امیریل در فصل گل نرگس برای من می‌خرد.

فیلم/ یاسمینا باهر: مهریه من گل نرگس است/ ماجرای خبر تلخی که به امیرمهدی ژوله داده شد

یاسمینا باهر بازیگر تلویزیون و همسر امیریل ارجمند با حضور در استودیوی خبرگزاری فارس گفت: مهریه من یک گل نرگس است که امیریل در فصل گل نرگس برای من می‌خرد.
فیلم/ یاسمینا باهر: مهریه من گل نرگس است/ ماجرای خبر تلخی که به امیرمهدی ژوله داده شد