قرارداد با بیمه تکمیلی بازنشستگان از آذر ماه آغاز شده است

قرارداد با بیمه تکمیلی بازنشستگان از آذر ماه آغاز شده است
عضو کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: قرارداد ما با بیمه تکمیلی از یکم آذر ماه سال جاری آغاز شده که به ازای هر نفر مبلغ 36 هزار تومان از حساب بازنشستگان برای بیمه تکمیلی کسر می‌شود.

قرارداد با بیمه تکمیلی بازنشستگان از آذر ماه آغاز شده است

عضو کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: قرارداد ما با بیمه تکمیلی از یکم آذر ماه سال جاری آغاز شده که به ازای هر نفر مبلغ 36 هزار تومان از حساب بازنشستگان برای بیمه تکمیلی کسر می‌شود.
قرارداد با بیمه تکمیلی بازنشستگان از آذر ماه آغاز شده است