قشقاوی: از وضعیت سرنشینان نفتکش ایرانی خبری در دست نیست/ اعزام کشتی آتش‌نشان برای مهار آتش‌سوزی

قشقاوی: از وضعیت سرنشینان نفتکش ایرانی خبری در دست نیست/ اعزام کشتی آتش‌نشان برای مهار آتش‌سوزی
معاون کنسولی وزیر خارجه با بیان اینکه تا الان هنوز برای مهار آتش ناشی از آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی در چین توفیقی حاصل نشده گفت که هنوز از وضعیت سرنشینان و خدمه این نفت‌کش خبری در دست نیست.

قشقاوی: از وضعیت سرنشینان نفتکش ایرانی خبری در دست نیست/ اعزام کشتی آتش‌نشان برای مهار آتش‌سوزی

معاون کنسولی وزیر خارجه با بیان اینکه تا الان هنوز برای مهار آتش ناشی از آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی در چین توفیقی حاصل نشده گفت که هنوز از وضعیت سرنشینان و خدمه این نفت‌کش خبری در دست نیست.
قشقاوی: از وضعیت سرنشینان نفتکش ایرانی خبری در دست نیست/ اعزام کشتی آتش‌نشان برای مهار آتش‌سوزی