قصه پرغصه اخراج دسته‌جمعی کارگران در آستانه شب عید/ اجازه نمی‌دهیم سرمایه کارگران به یغما برود

قصه پرغصه اخراج دسته‌جمعی کارگران در آستانه شب عید/ اجازه نمی‌دهیم سرمایه کارگران به یغما برود
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک و ساوه گفت: در آستانه شب عید برخی صاحبان کارخانجات اقدام به اخراج دسته‌جمعی کارگران کرده‌اند که این مهم باعث تشویش و نگرانی خانواده‌ها شده است.

قصه پرغصه اخراج دسته‌جمعی کارگران در آستانه شب عید/ اجازه نمی‌دهیم سرمایه کارگران به یغما برود

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک و ساوه گفت: در آستانه شب عید برخی صاحبان کارخانجات اقدام به اخراج دسته‌جمعی کارگران کرده‌اند که این مهم باعث تشویش و نگرانی خانواده‌ها شده است.
قصه پرغصه اخراج دسته‌جمعی کارگران در آستانه شب عید/ اجازه نمی‌دهیم سرمایه کارگران به یغما برود