لایحه کاهش ساعت کاری زنان در دستور کار مجلس قرار گرفت/مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد

لایحه کاهش ساعت کاری زنان در دستور کار مجلس قرار گرفت/مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

لایحه کاهش ساعت کاری زنان در دستور کار مجلس قرار گرفت/مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
لایحه کاهش ساعت کاری زنان در دستور کار مجلس قرار گرفت/مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد

فروش بک لینک