ماموریت سپاه در مناطق زلزله‌زده ادامه دارد/ خدمت‌رسانی سپاه به بیش از 7 هزار نفر در زلزله کرمانشاه/ آمادگی قرارگاه ثارالله در صورت وقوع زلزله در پایتخت

ماموریت سپاه در مناطق زلزله‌زده ادامه دارد/ خدمت‌رسانی سپاه به بیش از 7 هزار نفر در زلزله کرمانشاه/ آمادگی قرارگاه ثارالله در صورت وقوع زلزله در پایتخت
معاون بهداشت و درمان سپاه ضمن تشریح اقدامات سپاه برای کمک رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه، گفت: با همکاری قرارگاه‌های سپاه و انجام مانورهای مختلف، تمهیدات لازم صورت گرفته است تا شبکه درمانی تهران در هنگام وقوع زلزله بتوانند پاسخگوی مردم باشد.

ماموریت سپاه در مناطق زلزله‌زده ادامه دارد/ خدمت‌رسانی سپاه به بیش از 7 هزار نفر در زلزله کرمانشاه/ آمادگی قرارگاه ثارالله در صورت وقوع زلزله در پایتخت

معاون بهداشت و درمان سپاه ضمن تشریح اقدامات سپاه برای کمک رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه، گفت: با همکاری قرارگاه‌های سپاه و انجام مانورهای مختلف، تمهیدات لازم صورت گرفته است تا شبکه درمانی تهران در هنگام وقوع زلزله بتوانند پاسخگوی مردم باشد.
ماموریت سپاه در مناطق زلزله‌زده ادامه دارد/ خدمت‌رسانی سپاه به بیش از 7 هزار نفر در زلزله کرمانشاه/ آمادگی قرارگاه ثارالله در صورت وقوع زلزله در پایتخت