مجلس به کلیات لایحه بودجه 97 رای نداد

مجلس به کلیات لایحه بودجه 97 رای نداد
کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور با اکثریت آراء‌ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد.

مجلس به کلیات لایحه بودجه 97 رای نداد

کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور با اکثریت آراء‌ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد.
مجلس به کلیات لایحه بودجه 97 رای نداد