مدافع ملی‌پوش پرسپولیس مصدوم شد

مدافع ملی‌پوش پرسپولیس مصدوم شد
مدافع ملی‌پوش پرسپولیس در اواخر تمرین امروز، دچار مصدومیت شد.

مدافع ملی‌پوش پرسپولیس مصدوم شد

مدافع ملی‌پوش پرسپولیس در اواخر تمرین امروز، دچار مصدومیت شد.
مدافع ملی‌پوش پرسپولیس مصدوم شد