مدودف: اظهارات اردوغان موجب شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در قره‌باغ شده است

مدودف: اظهارات اردوغان موجب شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در قره‌باغ شده است
نخست‌وزیر روسیه هشدار داد اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری ترکیه درباره اینکه روسیه یکی از طرفین درگیر در مناقشه قره‌باغ است، تنها به شعله‌ورتر شدن آتش درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ خواهد انجامید.

مدودف: اظهارات اردوغان موجب شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در قره‌باغ شده است

نخست‌وزیر روسیه هشدار داد اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری ترکیه درباره اینکه روسیه یکی از طرفین درگیر در مناقشه قره‌باغ است، تنها به شعله‌ورتر شدن آتش درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ خواهد انجامید.
مدودف: اظهارات اردوغان موجب شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در قره‌باغ شده است

فروش بک لینک