مذاکرات در کاخ سفید درباره انتخاب عبارات برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام

مذاکرات در کاخ سفید درباره انتخاب عبارات برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام
منابع آگاه آمریکایی روز دوشنبه از مذاکراتی در کاخ سفید برای انتخاب عبارت‌پردازی‌های مربوط به عدم اعلام پایبندی ایران به برجام خبر داده‌اند.

مذاکرات در کاخ سفید درباره انتخاب عبارات برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام

منابع آگاه آمریکایی روز دوشنبه از مذاکراتی در کاخ سفید برای انتخاب عبارت‌پردازی‌های مربوط به عدم اعلام پایبندی ایران به برجام خبر داده‌اند.
مذاکرات در کاخ سفید درباره انتخاب عبارات برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام