مذاکرات کاری دو کره، 25 دی ماه آغاز می‌شود

مذاکرات کاری دو کره، 25 دی ماه آغاز می‌شود
منابع خبری اعلام کردند کره شمالی و کره جنوبی توافق کردند مذاکرات کاری خود را 15 ژانویه (25 دی ماه) آغاز کنند.

مذاکرات کاری دو کره، 25 دی ماه آغاز می‌شود

منابع خبری اعلام کردند کره شمالی و کره جنوبی توافق کردند مذاکرات کاری خود را 15 ژانویه (25 دی ماه) آغاز کنند.
مذاکرات کاری دو کره، 25 دی ماه آغاز می‌شود