مردم با حضور در راهپیمایی نشان دادند آشوب‌گران مقابل طوفان عظیم امت اسلام عددی نیستند

مردم با حضور در راهپیمایی نشان دادند آشوب‌گران مقابل طوفان عظیم امت اسلام عددی نیستند
نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در پیام آورده است: مردم با حضور در راهپیمایی نشان دادند آشوب‌گران مقابل طوفان عظیم امت اسلام عددی نیستند.

مردم با حضور در راهپیمایی نشان دادند آشوب‌گران مقابل طوفان عظیم امت اسلام عددی نیستند

نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در پیام آورده است: مردم با حضور در راهپیمایی نشان دادند آشوب‌گران مقابل طوفان عظیم امت اسلام عددی نیستند.
مردم با حضور در راهپیمایی نشان دادند آشوب‌گران مقابل طوفان عظیم امت اسلام عددی نیستند