مرصاد گرانیگاه عشق؛ و خدایی که همین نزدیکیست

مرصاد گرانیگاه عشق؛ و خدایی که همین نزدیکیست
تا کربلا راهی نیست؛اینجا با خون شهید رنگین شده و آسمانش هنوز خاطره ها از زمزه دعای کمیل دارد…

مرصاد گرانیگاه عشق؛ و خدایی که همین نزدیکیست

تا کربلا راهی نیست؛اینجا با خون شهید رنگین شده و آسمانش هنوز خاطره ها از زمزه دعای کمیل دارد…
مرصاد گرانیگاه عشق؛ و خدایی که همین نزدیکیست

خرید بک لینک