مشخصات فنی اولین هواپیمای ایرباس که تا چند هفته دیگر تحویل ایران می‌شود

مشخصات فنی اولین هواپیمای ایرباس که تا چند هفته دیگر تحویل ایران می‌شود
خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران تا در چند هفته آینده و قبل از ۲۰ ژانویه(اول بهمن) نخستین هواپیمای خریداری شده خود از ایرباس را تحویل می‌گیرد. این خبر تصاویر منتشر شده توسط خبرآنلاین از ایرباس آماده تحویل به ایران را تائید می‌کند.

مشخصات فنی اولین هواپیمای ایرباس که تا چند هفته دیگر تحویل ایران می‌شود

خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران تا در چند هفته آینده و قبل از ۲۰ ژانویه(اول بهمن) نخستین هواپیمای خریداری شده خود از ایرباس را تحویل می‌گیرد. این خبر تصاویر منتشر شده توسط خبرآنلاین از ایرباس آماده تحویل به ایران را تائید می‌کند.
مشخصات فنی اولین هواپیمای ایرباس که تا چند هفته دیگر تحویل ایران می‌شود