مشخص شدن سه محور اصلی ششمین جشنواره فاوا

مشخص شدن سه محور اصلی ششمین جشنواره فاوا
ششمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی سه محور اصلی توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه، صادرات محصولات دانش‌بنیان و پژوهش‌های منتهی به فناوری در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات متمرکز شده است.

مشخص شدن سه محور اصلی ششمین جشنواره فاوا

ششمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی سه محور اصلی توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه، صادرات محصولات دانش‌بنیان و پژوهش‌های منتهی به فناوری در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات متمرکز شده است.
مشخص شدن سه محور اصلی ششمین جشنواره فاوا

بک لینک رنک 7