مشکلات جسمی شیخ زکزاکی افزایش یافته است/ مقامات نیجریه‌ای از درمان او ممانعت می‌کنند

مشکلات جسمی شیخ زکزاکی افزایش یافته است/ مقامات نیجریه‌ای از درمان او ممانعت می‌کنند
یک منبع نزدیک به خانواده شیخ ابراهیم زکزاکی، از تشدید مشکلات جسمی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در جریان بازداشت سه‌ساله او، خبر داد.

مشکلات جسمی شیخ زکزاکی افزایش یافته است/ مقامات نیجریه‌ای از درمان او ممانعت می‌کنند

یک منبع نزدیک به خانواده شیخ ابراهیم زکزاکی، از تشدید مشکلات جسمی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در جریان بازداشت سه‌ساله او، خبر داد.
مشکلات جسمی شیخ زکزاکی افزایش یافته است/ مقامات نیجریه‌ای از درمان او ممانعت می‌کنند