معاون هنری سخنرانی نکرد/ تیتراژ «خندوانه» تندیس گرفت/ طراحی صفحه‌آرایی برگزیده نداشت

معاون هنری سخنرانی نکرد/ تیتراژ «خندوانه» تندیس گرفت/ طراحی صفحه‌آرایی برگزیده نداشت
مراسم اختتامیه پنجمین «سرو نقره‌ای» به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار و از برگزیدگان آن در بخش‌های گوناگون قدردانی شد.

معاون هنری سخنرانی نکرد/ تیتراژ «خندوانه» تندیس گرفت/ طراحی صفحه‌آرایی برگزیده نداشت

مراسم اختتامیه پنجمین «سرو نقره‌ای» به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار و از برگزیدگان آن در بخش‌های گوناگون قدردانی شد.
معاون هنری سخنرانی نکرد/ تیتراژ «خندوانه» تندیس گرفت/ طراحی صفحه‌آرایی برگزیده نداشت