معرفی نامزدهای چهره سال هنر انقلاب/ برگزیدگان جشنواره‌ها و فعالان حوزه هنری تقدیر شدند

معرفی نامزدهای چهره سال هنر انقلاب/ برگزیدگان جشنواره‌ها و فعالان حوزه هنری تقدیر شدند
آئین افتتاحیه هفته هنر انقلاب عصر امروز با معرفی نامزدهای چهره سال هنر انقلاب برگزار شد.

معرفی نامزدهای چهره سال هنر انقلاب/ برگزیدگان جشنواره‌ها و فعالان حوزه هنری تقدیر شدند

آئین افتتاحیه هفته هنر انقلاب عصر امروز با معرفی نامزدهای چهره سال هنر انقلاب برگزار شد.
معرفی نامزدهای چهره سال هنر انقلاب/ برگزیدگان جشنواره‌ها و فعالان حوزه هنری تقدیر شدند

فروش بک لینک