معیارهای حدف یارانه‌ها اعلام شد/ خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل افراد

معیارهای حدف یارانه‌ها اعلام شد/ خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل افراد
اقتصادنیوز نوشت:مساله حذف یارانه 24 میلیون نفر در حالی در مجلس مطرح شده که به گفته اعضای کمیسیون تلفیق درآمد بالای 35 میلیون در سال و شغل افراد معیار حذف یارانه‌هاست. اما معاون رفاه وزارت تعاون از معیارهای دیگری برای حذف خبر می‌دهد.

معیارهای حدف یارانه‌ها اعلام شد/ خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل افراد

اقتصادنیوز نوشت:مساله حذف یارانه 24 میلیون نفر در حالی در مجلس مطرح شده که به گفته اعضای کمیسیون تلفیق درآمد بالای 35 میلیون در سال و شغل افراد معیار حذف یارانه‌هاست. اما معاون رفاه وزارت تعاون از معیارهای دیگری برای حذف خبر می‌دهد.
معیارهای حدف یارانه‌ها اعلام شد/ خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل افراد

بک لینک رنک 4