مغز انسان با روان‌گردان‌ها به چه حال و روزی می‌افتد؟/تصاویر گرفته شده قبل و بعد

مغز انسان با روان‌گردان‌ها به چه حال و روزی می‌افتد؟/تصاویر گرفته شده قبل و بعد
همشهری آنلاین نوشت: دانشمندان بریتانیایی در آزمایشی که برای اولین بار در جهان انجام می‌گیرد، عوارض ناشی از مصرف داروهای روان‌گردان را بر مغز انسان به تصویر کشیدند.

مغز انسان با روان‌گردان‌ها به چه حال و روزی می‌افتد؟/تصاویر گرفته شده قبل و بعد

همشهری آنلاین نوشت: دانشمندان بریتانیایی در آزمایشی که برای اولین بار در جهان انجام می‌گیرد، عوارض ناشی از مصرف داروهای روان‌گردان را بر مغز انسان به تصویر کشیدند.
مغز انسان با روان‌گردان‌ها به چه حال و روزی می‌افتد؟/تصاویر گرفته شده قبل و بعد

خرید بک لینک

گوشی موبایل