ممنوعیت تردد کامیون در جاده‌های هراز و کندوان/ محور‌ شمشک-دیزین مسدود است

ممنوعیت تردد کامیون در جاده‌های هراز و کندوان/ محور‌ شمشک-دیزین مسدود است
تردد انواع تریلر‌، کامیون و کامیونت ازمحور کرج، چالوس و در محور هراز تردد‌ کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد‌شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری ‌ممنوع است.

ممنوعیت تردد کامیون در جاده‌های هراز و کندوان/ محور‌ شمشک-دیزین مسدود است

تردد انواع تریلر‌، کامیون و کامیونت ازمحور کرج، چالوس و در محور هراز تردد‌ کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد‌شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری ‌ممنوع است.
ممنوعیت تردد کامیون در جاده‌های هراز و کندوان/ محور‌ شمشک-دیزین مسدود است