مهم‌ترین اولویت مجلس دهم مسئله اقتصاد است/ باید کشور را از بیکاری نجات داد

مهم‌ترین اولویت مجلس دهم مسئله اقتصاد است/ باید کشور را از بیکاری نجات داد
منتخب مردم تهران در مجلس مهم‌ترین اولویت مجلس دهم را مسئله اقتصاد خواند و گفت: باید هم در ساختارها تجدیدنظر اساسی انجام شود و هم در قانون و مقررات تغییراتی صورت گیرد.

مهم‌ترین اولویت مجلس دهم مسئله اقتصاد است/ باید کشور را از بیکاری نجات داد

منتخب مردم تهران در مجلس مهم‌ترین اولویت مجلس دهم را مسئله اقتصاد خواند و گفت: باید هم در ساختارها تجدیدنظر اساسی انجام شود و هم در قانون و مقررات تغییراتی صورت گیرد.
مهم‌ترین اولویت مجلس دهم مسئله اقتصاد است/ باید کشور را از بیکاری نجات داد

خرید بک لینک